• Bài giảng điện tử học kỳ 1 năm học 2020-2021
  | Trường Tiểu học Vạn Phước | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng điện tử học kỳ 1 năm học 2020-2021
  | Trường Tiểu học Vạn Phước | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng điện tử học kỳ 1 năm học 2020-2021
  | Trường Tiểu học Vạn Phước | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng điện tử học kỳ 1 năm học 2020-2021
  | Trường Tiểu học Vạn Phước | 6 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng điện tử học kỳ 1 năm học 2020-2021
  | Trường Tiểu học Vạn Phước | 6 lượt tải | 1 file đính kèm
  1A B16.pptx 9 cong voi mot so 9+5_Tuần 3(25.9.2020) (1).ppt Bai 6 Kinh gia yeu tre.ppt Bai 10 Loi ich cua viec nuoi ga.ppt Bai 15 Truong hoc.ppt Luyện từ và câu- Lớp 5C-Tuan 4 -Tiết 7-Từ trai nghia.pptx luyen tu va cau tuan 10 .ppt Môn Chính tả, ...
 • Bài giảng điện tử
  | Trường Tiểu học Vạn Phước 1 | 126 lượt tải | 0 file đính kèm
   Lịch sử, lớp 4, tuần 19, tiết 19 bài Nuoc ta cuoi thoi Tran.pptx Luyện từ và câu,lớp 5, Tuan 29, tiết 57 bài On tap ve dau cau Dau cham cham hoi cham than (1).ppt Nhạc, lop 5, tuần 23, tiết 23, bài Tre na ben Lang Bac[2] (1).ppt Nhạc, lớp 2, tuần ...
 • LT&C lớp 2 tuần 24 Bài Từ ngữ về loài thú, dấu chấm, dấu phẩy
  | Trường Tiểu học Vạn Phước 1 | 124 lượt tải | 1 file đính kèm
  LT&C,lớp 2, tuần 24, tiết bài Từ ngữ về loài thú, dấu chấm, dấu phẩy (1).ppt
 • LT&C lớp 4 tuần 27 tiết 53 bài Câu khiến
  | Trường Tiểu học Vạn Phước 1 | 125 lượt tải | 1 file đính kèm
  LT&C, lớp 4, tuần 27. tiết 53, bài Cau khien (1).ppt
 • LT&C lớp 4 tuần 22 tiết 434 bài Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?
  | Trường Tiểu học Vạn Phước 1 | 143 lượt tải | 1 file đính kèm
  LT&C, lớp 4, tuần 22, tiết 434, bàiChu ngu trong cau ke Ai the nao (1).ppt
 • Khoa học lớp 5 tuần 21 tiết 41 bài Năng lượng mặt trời
  | Trường Tiểu học Vạn Phước 1 | 145 lượt tải | 1 file đính kèm
  Khoa học, lớp 5, tuần 21, tiết 41, bài Năng lượng mặt trời.ppt
 • Đạo đức lớp 5 tuần 30 tiết 30 bài Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
  | Trường Tiểu học Vạn Phước 1 | 153 lượt tải | 1 file đính kèm
  Đạo đức, lớp 5 tuần 30, tiết 30 bài Bao ve tai nguyen thien nhien. (1).ppt
 • Đạo đức lớp 2 tuần 28 bài 13 Giúp đỡ người khuyết tật
  | Trường Tiểu học Vạn Phước 1 | 120 lượt tải | 1 file đính kèm
  Đạo đức, lớp 2, tuần 28, tiết 28, Bai 13 Giup do nguoi khuyet tat.ppt